“St. Barbara” De Goorn e.o.

Begrafenis- en Crematievereniging

Kosten lidmaatschap:

  • Personen van   0 tot en met 17 jaar betalen per kalenderjaar een contributie van € 2,00
  • Personen van 18 tot en met 20 jaar betalen per kalenderjaar een contributie van € 4,00
  • Personen van 21 tot en met 24 jaar betalen per kalenderjaar een contributie van € 8,00
  • Personen van 25 jaar en ouder betalen per kalenderjaar een contributie van € 20,00

Entreegeld/Inleggeld:

  •  Op 5 oktober 1987 is door de bestuursleden van de hieronder vermelde verenigingen besloten om geen entreegeld/inleggeld te vragen aan leden die verhuizen binnen het werkgebied van de vereniging.
  • Als voorwaarde wordt dan gesteld, dat personen wel lid moeten zijn van één deze verenigingen en niet ouder dan 50 jaar. De deelnemende verenigingen zijn:
   - De Goorn
   - Hoogwoud
   - Obdam
   - Spanbroek
   - Spierdijk
   - Ursem

De overige (eigen) regels van onze vereniging luiden als volgt:

   • De hoogte van de inlegsom wordt bepaald aan de hand van de leeftijd van het nieuwe lid. Waarbij het inleggeld verschuldigd is vanaf het 30e jaar € 18,- per levensjaar.                     Voorbeeld: 30 jaar x € 18,- per jaar = 540,- instapgeld.